Pivovar Bajer

Pivovar vznikl v roce 2018, ale jeho kořeny sahají do roku 1794, kdy si toto pivo vařila známá tlupa šumavských pytláků, vedená

dřevařem Bajerem z Kaplice u Zátoně. Bajer byl po právu nazýván králem pytláků. Vedl několik let svoji čtrnáctičlennou

tlupu a nikdy nebyl lapen. Ba naopak, když vrchnost chytla jednoho z party, neváhal a vydal se na Hlubokou.

Zaútočil na vězení a nejmladšího parťáka osvobodil. Když vimperští páni zjistili, že Bajera nelapí, udělali z něj hajného v Kaplici.

Rozloučil se se svojí partou a stal se postrachem pytláků ve svém revíru.

Všechny varoval: „Pytlačte, ale ne v mém revíru.“ Jediný Petr Rank z Valtic neuposlechl a házel trofeje Bajerovi na dvůr, až při jednom pytlačení v Bajerově revíru zmizel a už ho nikdy nenašli.

Takový byl Bajer a po něm chceme, aby bylo i naše pivo.

Ochutnejte jen v penzionu AXIOM.

Pivo pro tvrdé, odvážné chlapy a nebojácné ženy.

PENZION AXIOM

kontakty penzionu na Lipně